Charakterystyka programu

EndoBox – komputerowy system do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych.

System jest w formie bazy danych pacjentów. Umożliwia typowy zapis danych dla pacjentów jak:

• wsparcie dla lekarzy w postawieniu diagnozy poprzez dostęp do archiwizowanych danych i obrazów medycznych z kartotek pacjentów,

• prowadzenie kartotek pacjentów oraz przeszukiwanie jej wg różnych kryteriów (nazwiska, nr PESEL, data badania)

• czas zapisu pacjenta na badania,

• rejestrowanie i gromadzenie danych medycznych w postaci zdjęć i sekwencji video,

• przygotowywanie raportów z badań zawierających wybrane dane medyczne, które mogą być drukowane, zapisywane na nośnikach optycznych CD / DVD lub dyskach twardych,

• możliwość integracji systemu EndoBox z zewnętrznymi medycznymi systemami informatycznymi PACS lub RIS wykorzystując standardowe protokoły komunikacyjne DICOM i HL7,

• automatyczne przesyłanie zdjęć do systemu informatycznego w placówce medycznej.